Front-page Forum Anslagstavla Till styrelsen för Brf Bergåsenni Nacka

 • Detta ämne är tomt.
Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #433 Svara
  Anders Högland
  Gäst

  I samband med det sent utsända protokollet från föreningsstämman i december 2019 har styrelsen skickat med en högst märklig och anmärkningsvärd skrivelse, som föranleder några kommentarer i det följande.

  1. Utformningen av protokoll från föreningsstämma är inte en fråga som föreningens styrelse över huvudtaget skall ha några synpunkter på eller befatta sig med. Protokollets utformning och innehåll är en fråga för av stämman valda funktionärer – stämmans ordförande, sekreterare och justeringsman/-kvinna. HUVUDPRINCIPEN ÄR ATT PROTOKOLLET PÅ ETT KORREKT SÄTT SKALL ÅTERGE AV STÄMMAN FATTADE BESLUT MED REDOVISNING AV EVENTUELLA VOTERINGAR SAMT ALLA AVGIVNA RESERVATIONER OCH SÄRSKILDA UTTALANDEN.
  Protokollet är ett dokument som styrelsen har att rätta sig efter i sitt fortsatta arbete.

  2. Det är förtjänstfullt och nödvändigt att av stämman utsedda revisorer noggrant granskar styrelsens arbete, oavsett om en eller flera granskningspunkter har initierats av revisorerna själva eller av en eller flera medlemmar i föreningen. Revisorernas arbete får självklart inte begränsas av ekonomiska skäl eller av några som helst direktiv eller synpunkter på arbetet från föreningens styrelse.
  Revisorernas granskningsarbete är särskilt betydelsefullt eftersom vissa ledamöter i styrelsen beviljar sig själva ekonomiska förmåner vars storlek och omfattning inte i förväg – annat än på principiella grunder – har beslutats av föreningsstämman.
  Hälsningar
  Anders Högland

  #496 Svara
  kerstin ausin gamla Värmdövägen 2 5 tr.
  Gäst

  Skrivelsen den 17 februari 2020. Härligt att läsa att det finns andra som reagerar på vad som händer i vår styrelse o dess förehavande. Önskar att flera skulle våga men kan ju ändå förstå då det förekommer hot o trakasserier. Undrar…. hur många medlemmar behövs för att väcka misstroendevotum?

  #597 Svara
  dorothy kjellberg, 12an
  Gäst

  Instämmer helt med A Högland även om styrelsen tycks anse att de har rätt att göra vad som helst trots att vi på sista årsmötet också insåg att vi behöver EN styrelse och EN förvaltare som arbetar tillsammans med sina specifika arbetsuppgifter och inte som idag.

  Vad beträffar misstroendevotum behövs bara 15% av antal 135 medlemmar mao 21 personer som i underskrift kan avsätta styrelsen och kräva nytt årsmöte.

Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt)
Svar till: Till styrelsen för Brf Bergåsenni Nacka
Information om dig: