Information

För medlemmar

Turlista kretsloppscentral 2022

Ny turlista för 2022 gällande mobil kretsloppscentral.

Se länk nedan.

 

https://www.nacka.se/4905e8/globalassets/nackavattenavfall/dokument/avfall/mobil-klc_2022.pdf