Front-page Forum Anslagstavla Frågor till styrelsen inför årsmötet Svar till: Frågor till styrelsen inför årsmötet

#703
Anders Högland
Gäst

Hej Peter
Samma dag som ovan skickade jag in likalydande skrivelse till styrelsen på er officiella mailadress. Eftersom jag vet att den adressen inte har fungerat tidigare så la jag ut skrivelsen även på anslagstavlan. Jag anser att jag därmed uppfyllt alla era krav varför jag emotser ert svar på våra frågor.
Med vänlig hälsning,
Anders Högland