Kontakt

Föreningskontoret

Öppettider

Tisdagar kl: 17:00-18:30
Torsdagar kl: 09:00-10:30

Telefon

08-716 99 20

E-post

info@brfbergasen.se

Organisationsnummer

714000-0139

Adress

Gamla Värmdövägen 2A, 131 37 Nacka

Felanmälan

All Felanmälan sker genom Bergåsens felanmälan hos WIAB.
De nås på 08-80 20 49 eller om ärendet inte är brådskande info@wiabservice.se

Styrelsen

Ordförande

Peter Johansson

Gamla Värmdöv. 12

Vice ordförande

Sven Svensson

Gamla Värmdöv. 4

Sekreterare

Lena Sjömo

Gamla Värmdöv. 2

Ledamot

Ulla Särne

Gamla Värmdöv. 12

Ledamot

Elisabeth Malmquist

Gamla Värmdöv. 12

Ledamot

John-Erik Swartz

Gamla Värmdöv. 4

Ledamot

Roy Sandgren

Gamla Värmdöv. 2

Suppleant

Ulf Johansson

Gamla Värmdöv. 2

Suppleant

Karin Remnegård

Gamla Värmdöv. 2A

Suppleant

Marcus Schröder

Gamla Värmdöv. 12

Suppleant

Jonas Lennevald

Gamla Värmdöv. 4

HSB-ledamot

Stefan Johansson

Valberedning

Sammankallande

Claes G. Loggert

Gamla Värmdöv. 12

Jesper Mandre

Gamla Värmdöv. 12

Disa Påhlman Nilsson

Gamla Värmdöv. 4