Kontakt

Föreningskontoret

Öppettider

Tisdagar kl: 17:00-18:30
Torsdagar kl: 09:00-10:30

Telefon

08-716 99 20

E-post

info@brfbergasen.se

Organisationsnummer

714000-0139

Adress

Gamla Värmdövägen 2A, 131 37 Nacka

Felanmälan

All Felanmälan sker genom Bergåsens felanmälan hos WIAB.
De nås på 08-80 20 49 eller om ärendet inte är brådskande info@wiabservice.se

Styrelsen

Ordförande

Sven Svensson

Gamla Värmdöv. 6

Vice ordförande

Jonas Lennevald

Gamla Värmdöv. 4

Sekreterare

Elisabeth Malmquist

Gamla Värmdöv. 12

Ledamot

Ulf Johansson

Gamla Värmdöv. 2

Ledamot

Susanna Holmqvist Norrby

Gamla Värmdöv. 6

Ledamot

Roy Sandgren

Gamla Värmdöv. 2

Suppleant

Birgit Andersson

Gamla Värmdöv. 6

Suppleant

Erik Remnegård

Gamla Värmdöv. 2A

Suppleant

Roland Nording

Gamla Värmdöv. 12

Suppleant

Annika Spykman

Gamla Värmdöv. 2

HSB-ledamot

Stefan Johansson

Valberedning

Sammankallande

Claes G. Loggert

Gamla Värmdöv. 12

Jesper Mandre

Gamla Värmdöv. 12

Disa Påhlman Nilsson

Gamla Värmdöv. 4

Dorothy Kjellberg

Gamla Värmdöv. 12