Information

För medlemmar

Garage

Till föreningen hör tre garageplan med sammanlagt drygt 200 p-platser. Varje lägenhet (135 st) har en plats tilldelad, övriga platser hyrs ut av föreningen.

Garageportarna är stängda dygnet runt och öppnas med bricka + personlig kod.

Det är också mycket viktigt att alla omedelbart anmäler till Felanmälan 657 77 13 om portarna av någon anledning inte stängs automatiskt.

Biltvätt finns på plan 1 (rakt in på plan 1, längst bort i lokalen). Bricka + kod används.

Larm och övervakning
Garageportarna samt vissa dörrar till icke allmänna utrymmen är larmade mot inbrott. Larmet går till en central som vid larm dagtid kontaktar styrelse­medlemmar enligt en särskild kontaktlista. Vid övriga tider rycker man ut med väktare.

Garageföreskrifter

Rökning förbjuden
Liksom i övriga allmänna utrymmen i Bergåsen är rökning förbjuden i garaget.

Tomgångskörning förbjuden
Självklart är tomgångskörning förbjuden i garaget.

Parkering endast på parkeringsplats
Parkering får endast ske på den hyrda garageplatsen. Annan uppställning, t ex vid lastbryggor, får endast ske tillfälligt och i direkt samband med lossning eller lastning. Maxstorlek på bilarna är 1,9 x 4,9 m.

Eluttag
Befintliga eluttag får användas t.ex. vid dammsugning av bilar. Det är inte tillåtet att ladda elbilar i eluttagen. Dessa är inte jordade vilket gör brandrisken i garaget inte tillåter laddning av bilar där.

Ingen förvaring av material i garaget
I garaget, inklusive lastbryggor, får inget material förvaras utanför bilen. Brännbart material, såsom däck, förpackningar och dylikt, skall ovillkorligen undanskaffas utan dröjsmål.

Nyttjande av tvättplats
Tvättplatsen är i första hand avsedd för de bilar som föreningens medlemmar använder privat och parkerar på parkeringsplats som tillhör lägenheten. Lokalhyresgäster får nyttja tvättplatsen 1 gång per vecka och parkeringsplats. Nyttjande därutöver kan överenskommas mot särskild ersättning.

Hjulbyten endast på plan 1
Golven på plan 2 och 3 är belagda med gjutasfalt, som skall förhindra att salthaltigt vatten tränger ner i och skadar betongstommen. Gjutasfalten tål inte punktbelastningar t ex från domkrafter i samband med hjulbyten. Sådan verksamhet får därför endast ske på plan 1 (som har betongbeläggning). Ersättningsskyldighet föreligger vid djupare skador på asfalten.

Oljespill
Gjutasfalten på plan 2 och 3 är även känslig för olja. Oljeläckage måste därför åtgärdas omgående och allt spill som uppstått avlägsnas från asfalten. Ersättningsskyldighet föreligger vid bestående skador.