Information

För medlemmar

Om föreningen

Historia
Husen färdigställdes för inflyttning 1966. Redan till julen 1967 deklarerade HSB att byggnationen av Bergåsen blivit 33 % dyrare än beräknat och höjde därför hyran/avgiften med lika mycket. En kommitté bildades för att tillvarata de blivande bostadsrättshavarnas intressen. Efter 11 års segslitna förhandlingar vann de boende framgång. HSB:s Riksförbund lyfte av förlusterna om ca 11 mkr. De boende tecknade sina bostadsrätter den 28 februari 1978 och tog över föreningen. HSB:s Riksförbund tecknade bostadsrätten för butiker, kontor och garage.

1973 påbörjades en överflyttning av Nackas tyngdpunkt till Forum. HSB:s riksförbund, som då ägde bostadsrätten till låghusdelen av Bergåsen, hyrde ut huvuddelen därav till polisen för att tjäna som polishögkvarter i 22 år.

1990 ”upptäckte plötsligt” skattemyndigheten att vi varit ett s.k. oäkta bostadsföretag. Vi begärde prövning i Regeringsrätten i äkta/oäkta frågan. Detta beviljades dock inte.

Tack vare kvalificerad juridisk hjälp lyckades vi emellertid framgångsrikt försvara oss mot krav på stora retroaktiva skatter.

1995 kom nästa ”drabbning”. Polisen flyttade till Nacka Strand och HSB:s Riksförbund övergav sina bostadsrätter i nedslitet skick.

Det var då vi på allvar började bygga upp vår nuvarande struktur. I fyra etapper byggde vi om kontorsvåningarna till nybyggnadsstandard och hyrde ut på egen hand. HSB Stockholm hjälpte oss med att ta hand om bostadsrätterna till butikslokalerna och såg till att vi fick en viss ersättning för de övergivna lokalerna.

Vid en extrastämma 2004 beslutade så föreningen att kontorslokalerna i låghusdelens södra del skulle byggas om till bostäder.

Efter diverse förseningar, på grund av att detaljplaneändring visade vara nödvändig, fick vi så bygglov för ombyggnaden på hösten 2006.

Ett intensivt projekterings- och upphandlingsarbete vidtog och i april 2007 startade byggnadsarbetena. I och med detta hade föreningen kvalificerat som äkta och försäljningen av de nya lägenheterna kunde därmed starta.

De nya lägenheterna färdigställdes i mars 2008 och ökade därmed vår kvalifikationsgrad som äkta förening ytterligare.

2013 övertog Bergåsen bostadsrätterna till butikslokalerna från HSB Stockholm. Vi fick återigen viss ersättning för eftersatt renovering samt ersättning för utebliven hyra under en del av renoveringstiden. Vi började därefter att bygga om butikerna till nybyggnadsstandard.