Information

För medlemmar

Brandåtgärder

I händelse av brand skall den som upptäcker brand följa principen RÄDDA, LARMA, SLÄCK.

Om brand uppstår i en lägenhet, försök om möjligt att släcka branden med en brandsläckare eller en filt. Om branden är för stor, lämna lägenheten. GLÖM EJ ATT STÄNGA DÖRREN EFTER DIG.

Varna dina grannar att det brinner och larma räddningstjänsten 112.

Bege dig till återsamlingsplatsen på torget se bild nedan.

Befinner du dig i lägenheten och upptäcker att det är rök i trapphuset, stäng dörren och ring 112. Tala om var du befinner dig, vilken våning och hur många ni är. Räddningstjänsten hjälper dig ut via fönstret/balkong.

När du kontaktar räddningstjänsten, lämna följande information