Information

För medlemmar

Förvaltning

Administrativ förvaltning
Den administrativa förvaltningen sköts från vårt föreningskontor Gamla Värmdövägen 2A. Kontoret har öppet tisdagar 17:00-18:30 och torsdagar 9:00-10:30.

Föreningskontoret hjälper till med alla ärenden som gäller lägenheter och garage: Kontrakt och överlåtelser, panter, nyckel- och låsbrickor, tips och råd om reparationer och andra åtgärder i lägenheten och allt övrigt man kan behöva fråga om angående sitt boende.

Ekonomisk förvaltning
Vår redovisning sköts av Keeper AB. Fakturagranskningen sköts av vår administrativa förvaltning.

Nordea är vår bankförbindelse, som sköter allt vad därtill hör.

Teknisk förvaltning
Styrelsens sakkunnige beträffande den tekniska förvaltningen är Jakob Björkdahl.

Vi har därutöver ett antal konsulter till hjälp, bland andra:

Övrig förvaltning
WIAB sköter även det löpande förebyggande underhållet och utför mindre arbeten i anslutning till fastighetsronderingen som sker varje tisdag.

Felanmälan görs till WIAB Service på telefonnummer: 08-80 20 49. För icke akuta åtgärder går det även att maila info@wiabservice.se.

WIAB fördelar sedan ut uppdrag till specialföretag med kunskap att sköta våra, i flera fall avancerade, tekniska installationer för värme, ventilation, sanitet, hissar, garageportar, låssystem m. m.

Specialföretagen har egen jourpersonal att sända vid behov.

Då vi inte har någon fast fastighetsskötare för fastighetens dagliga skötsel är vi beroende av att vi alla rapporterar sådant som ej fungerar, stort som smått, till felanmälan 08-80 20 49 eller info@wiabservice.se.

Även när det gäller den egna lägenheten ring eller e-post till felanmälan för såväl akuta som övriga ärenden.

Åtgärder som faller under bostadsrättshavarens underhållsansvar skall betalas av bostadsrättshavaren.

Tänk på att du inte kan använda ROT-avdrag om du ber WIAB att göra jobbet, som faller under ditt underhållsansvar.

Det kan tyckas att t.ex. en slocknad lampa eller en dörr som inte går igen inte är mycket att ringa om, men WIAB fungerar alltså som vår fastighetsskötare och skall få meddelande om allt som inte fungerar.

WIAB gör en bedömning om ärendet är brådskande eller kan åtgärdas vid den återkommande ronderingen. Man behöver alltså inte ha t.ex. styrelsens godkännande för att ringa, det är bara att lyfta luren!