Information

För medlemmar

Försäkring

Bergåsen har hos Trygg-Hansa tecknat en fastighetsförsäkring i vilken ingår ett så kallat gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. Bostadsrättstillägget skall täcka skador som en enskild lägenhet kan vålla i andra lägenheter eller allmänna utrymmen.

Detta innebär att motsvarande tillägg inte behöver tecknas i samband med den enskilda hemförsäkringen, som varje bostadsrättshavare själv får teckna.

Som en del av denna försäkring kan bostadsrättsinnehavare som råkar ut för skadedjur och ohyra ringa Nomor, tel. 0771-122 300, för sanering. Ange Trygg-Hansa försäkringsnummer 25-0190380-20. Denna del av försäkringen gäller utan självrisk.