Information

För medlemmar

Gården

Vi har en lugn och ostörd gård med en liten ”promenadslinga”, ett flertal soffor, gungor, sandlåda och lekstuga för barnen.

I mitten av gården står ett vindskydd och där placerar vi på sommaren bord och stolar, ett solparasoll och två stycken grillar.

Ett antal odlingslotter finns iordningställda och kan bokas för en säsong i taget. Tag kontakt med föreningskontoret.

Gårdens skötsel
Gräsklippning, vattning och rensning av rabatter etc. sköts av Habitek.

Snöskottning under vintertiden sköts av S.u.C. entreprenad AB.

Husdjur får absolut inte rastas på gården eller släppas lösa där. Gäller både katter och hundar. Tänk på barnen som leker i gräset och i sandlådan samt på alla djurallergiker.

Biltrafik är inte tillåten på gården!

(Undantag: Flyttgods och andra större transporter får efter tillstånd från föreningskontoret tas in via gårdsportarna, vilket innebär att man då (och endast då) får köra in på gården. OBSERVERA dock att altanbjälklagen, alltså områdena med plattor runt husen, inte tål fordonslast annat än allra närmast grusvägen och då endast lätta fordon typ personbil/pickup.).

Föreningen brukar ordna en gårdsträff en gång om året. Då grillar vi korv och dricker medhavd dryck, får kaffe och kaka och träffar alla våra grannar! Mycket uppskattat!