Information

För medlemmar

Hobbyrum

På plan 3 i 12:an finns ett hobbyrum. Där finns en hyvelbänk och ett skruvstäd och plats att måla och snickra. Verktyg får man ta med sig själv. Den vanliga boendenyckeln (den som går till tvättstugorna m m) gäller. Den som använder hobbyrummet ansvarar för att städa upp efter sig.