Information

För medlemmar

Installationer

Installation av diskmaskin, ny belysning och vägguttag m.m
Alla installationer som inbegriper rör- och elsystem måste utföras av behörig installatör. Föreningskontoret kan anvisa entreprenör/hantverkare. Det är viktigt att diskmaskiner har läckageskydd.