Information

För medlemmar

Mattrengöringsrum

Rum med s.k. vibrationssystem för kraftig dammsugning av mattor finns i 12:an i anslutning till entrén.

Anvisningar finns anslagna på väggen.