Information

För medlemmar

Ombyggnader

Ombyggnader, reparationer m.m i lägenheterna
Lägenheterna i punkthusen är ju relativt sett ”gamla” och nyinflyttade vill ofta byta ut delar av inredningen.

Innan man påbörjar några större renoveringsarbeten är det viktigt att ta del av ett antal råd och anvisningar enligt följande. Därutöver går det att rådfråga våra förvaltare på föreningskontoret eller någon i styrelsen.

Några allmänna regler