Information

För medlemmar

Slagborrning

Regler för slagborrning m m
Ett problem i samband med renoveringsarbeten är husens gedigna betongstommar, som vid slagborrning effektivt fortplantar ett mycket störande ljud till omkringliggande lägenheter. För att minimera dessa olägenheter har följande Regler för slagborrning och andra störande arbeten fastställts av styrelsen.

Tider
Borrning i betongväggar får endast ske mån – fre 09:00 – 19:00 samt lör 10:00 – 17:00.

Riktiga verktyg
För att borra i betongväggarna krävs en riktig borrhammare. En vanlig slagborrmaskin är helt otillräcklig, den förlänger bara pinan både för den borrande och för grannarna.

Var finns elledningar?
Elledningar i väggar finns framför allt ovanför strömbrytare och vägguttag, men ibland även på andra ställen. Om du är det minsta osäker, ta kontakt med expeditionen.

Planera arbetet
Försök att lägga upp borrningsarbetet så att störningen blir så kortvarig som möjligt. Märk ut alla hål och borra sen i en snabb följd.

Avisera grannarna
Det är betydligt lättare att stå ut med störande borrning om man vet när det hela är över. Om borrningen beräknas ta mer än ett fåtal minuter skall därför grannarna informeras, t ex genom anslag i hissarna, gärna även annars.

Övriga ingrepp i betongstommen
Alla övriga åtgärder i betongstommen såsom bilning, större håltagningar etc kräver godkännande från styrelsen.

Textförslag för avisering till grannar:
Slagborrning i betongstommen
kommer att ske
i lägenhet nr ………..
Datum: …………………………………………….
Mellan kl …………….. och ……………………
Signatur …………………………………………..