Information

För medlemmar

Ventilation

Bergåsens gamla lägenheter (ej terasslägenheterna) i punkthusen har mekanisk frånluftsventilation med ett centralt fläktsystem placerat på vinden i respektive hus. Vårt ventilationssystem är underkastat myndighetsregler beträffande flöden i varje enskilt ventilationsdon (ventil) i respektive lägenhet.

Dessa ventilationsdon är inställda så att tillräckliga luftflöden skall erhållas samtidigt som hela systemet måste vara i balans. Donen får alltså inte tas bort, bytas ut, byggas för eller ändras med avseende på luftflödesinställningarna. Det är absolut förbjudet att ansluta köksfläkt till ventilationskanalen.

Föreningskontoret kan ge ytterligare anvisningar inför renoverings­arbeten som kan tänkas påverka ventilationssystemet.