Front-page Forum Anslagstavla Föreningsstämman 2022 Svar till: Föreningsstämman 2022

#1052
Bo Davidsson
Gäst

Håller med dig Anders. Det finns ingen riktig Kallelse eller handlingar eller tid för medlemmarna att sätta sig in i förekommande arenden. Två tidigare digitala stämmor gör årets stämma angelägen. Vår aukt. revisor har underlag att kunna distribuera. Revisorn kan också kalla till stämma om vi medlemmar begär det.